MBANK SA (2/2020) Zwiększenie rezerwy na ryzyko prawne związane z

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MBANK SA (2/2020) Zwiększenie rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych i mieszkaniowych w CHF oraz wpływ przedterminowych spłat kredytów detalicznych na wyniki banku w IV kwartale 2019 roku

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2020

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzją podjętą w dniu 16 stycznia 2020 r. przez Bank, rezerwa portfelowa na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF, utworzona w IV kwartale 2019 r., wynosi 293 mln zł.

Jednocześnie, Bank informuje, że w związku z werdyktem Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej, negatywny wpływ przedterminowych spłat kredytów detalicznych na wynik brutto Banku w IV kwartale 2019 r. wyniósł 78 mln zł, z czego 68 mln zł pomniejszyło wynik z tytułu odsetek, a 10 mln zł powiększyło pozostałe koszty operacyjne. Większość tego wpływu ma charakter jednorazowy i nie pojawi się ponownie w przyszłych kwartałach.

Dodatkowo Bank informuje, że powtarzalne wyniki operacyjne Grupy w IV kwartale 2019 r., tj. nieuwzględniające powyższych zdarzeń, uległy poprawie w porównaniu do wyników osiągniętych w poprzednich kwartałach 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz