REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (2/2020) Terminarz raportów okresowych w 2020 roku.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2020

Zarząd Spółki Remak-Energomontaż S.A. podaje do wiadomości daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

I.RAPORTY KWARTALNE

Raport za IV kwartał 2019 roku - zgodnie z § 79 ust. 2 nie ma obowiązku przekazywania raportu za IV kwartał

Raport za I kwartał 2020 roku - 30 kwietnia 2020 roku

Raport za II kwartał 2020 roku - zgodnie z § 79 ust. 2 nie ma obowiązku przekazywania raportu za II kwartał

Raport za III kwartał 2020 roku - 30 października 2020 roku

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2020 roku - 19 sierpień 2020 roku

III. RAPORT ROCZNY za 2019 roku - 28 luty 2020 roku

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz