PROCAD SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2020

Zarząd PROCAD SA niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

- za I kwartał 2020 r. - 15 maja 2020 r.

- za III kwartał 2020 r. - 30 października 2020 r.

Zarząd informuje, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie informacji bieżących i okresowych, o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego

za IV kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

- za I półrocze 2020 r. - 28 sierpnia 2020 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY:

- za rok 2019 - 30 marca 2020 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY:

- za rok 2019 - 30 marca 2020 r.

Zarząd PROCAD SA oświadcza, że w 2020 roku będzie przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz