CDRL SA (4/2020) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 4/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż dnia 16 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Eryka Karskiego.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2020 r. nowy członek Rady Nadzorczej został powołany w skład Rady aktualnej kadencji, której liczba członków została ustalona na sześć osób.

Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz