TALEX SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2020

Zarząd Talex S.A. podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku:

raporty kwartalne:

- SA-Q1 (2020) 29.05.2020

· SA-Q3 (2020) 27.11.2020

raport półroczny:

·SA-P (2020) 30.09.2020

raport roczny:

· SA-R (2019) 30.04.2020

Jednocześnie Zarząd Talex S.A informuje, że:

zgodnie z treścią § 79. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz