PZ CORMAY SA (2/2020) Powiadomienia o transakcjach otrzymane przez PZ CORMAY S.A. na podst. art. 19 MAR

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 2/2020

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

PZ CORMAY S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 r. Spółka otrzymała od:

1.TOTAL FIZ - podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Panem Tomaszem Markowskim (Członkiem Rady Nadzorczej) i Panem Konradem Łapińskim (Przewodniczącym Rady Nadzorczej) oraz

2. TTL 1 Sp. z o.o. - podmiotu blisko związanego z Panem Konradem Łapińskim

powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, dokonanych w dniu 13 stycznia 2020 r. przez ww. podmioty blisko związane ("Powiadomienia").

W załączeniu Spółka przekazuje treść Powiadomień.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz