ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (1/2020) Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2020

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16.01.2020 r., został zawarty z ING Commercial Finance Polska S.A., Aneks nr 5 do umowy z dnia 16.03.2018 r., o świadczenie usług faktoringu, w ramach której faktor nabywa, ewidencjonuje, inkasuje i rozlicza wierzytelności dotyczące sprzedaży towarów i usług przysługujących ELZAB S.A.

Na podstawie zawartego Aneksu nastąpiło podwyższenie limitu zaangażowania z kwoty 7 mln zł (słownie: siedem milionów złotych, 00/100) do kwoty 12 mln zł (słownie: dwanaście milionów złotych, 00/100). W pozostałym zakresie warunki umowy o świadczenie usług faktoringu nie uległy zmianie.

Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz