POLIMEX MOSTOSTAL SA (3/2020) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r, nr 36/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. oraz nr 24/2019 z dnia 9 września 2019 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że powziął wiedzę o zawarciu aneksu ("Aneks") do umowy mającej za przedmiot wybudowanie w formule "pod klucz" Instalacji Odsiarczania Spalin zainstalowanych na blokach A i B w Elektrowni Pomorzany ("Kontrakt") pomiędzy Polimex Energetyka sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki) i Doosan Lentjes GmbH z siedzibą w Ratingen, Niemcy (łącznie jako "Wykonawca") a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie ("Zamawiający").

Aneks przewiduje modyfikacje w zakresie prac realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz wydłużenie terminu realizacji Kontraktu do dnia 31 stycznia 2020 r. Postanowienia Aneksu weszły w życie ze skutkiem od dnia 20 grudnia 2019 roku.

Pozostałe warunki Kontraktu nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz