Nationale-Nederlanden OFE informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP) - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, na podstawie § 25 ust. 4 w zw. z § 17 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych informuje, że na dzień wyceny 2020-02-12 stwierdzono naruszenie limitu inwestycyjnego wynikającego z art. 141 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

kom amp/