GENERALI OFE informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP) - GENERALI OFE - komunikat

W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego przewidzianego w §25 ust.4 w związku z §17 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r., Nr 0 poz.142 z późn.zm.) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15 B informuje, iż na dzień wyceny 12 lutego 2020 roku, dokonanej w dniu 13 lutego 2020 roku, nastąpiło nieumyślne naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny poprzez naruszenie limitu inwestycyjnego, o którym mowa w § 2.ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

kom amp/