BFG zadowolony z propozycji MF ws. wzmocnienia systemu IPS banków spółdzielczych - Broda, BFG

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP) - BFG z zadowoleniem przyjmuje propozycje MF ws. wzmocnienia systemu ochrony instytucjonalnej (IPS) banków spółdzielczych - powiedział w czwartek w trakcie komisji sejmowej wiceprezes BFG Krzysztof Broda.

"Z dużym zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę MF, która prowadzi do tego, że istotnie większa część składki na fundusz gwarancyjny będzie przekazywana na rzecz instytucjonalnych systemów ochrony, co powinno istotnie wzmocnić je finansowo i pozwolić na finansowanie procesów restrukturyzacyjnych ze środków prywatnych" - powiedział Broda.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które ma na celu wzmocnienie funkcji pomocowej systemu ochrony instytucjonalnej banków spółdzielczych. Według resortu zmiana przyczynia się do wzmocnienia stabilności systemu finansowego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami banki spółdzielcze, które na pierwszy dzień kwartału, za który jest należna składka na fundusz gwarancyjny banków w BFG były uczestnikami własnego systemu ochrony instytucjonalnej, korzystają z obniżki składki na fundusz gwarancyjny BFG wynikającej z obniżenia ich całkowitej wagi ryzyka o 50 proc. MF proponuje zwiększenie obligatoryjnej obniżki składki do 80 proc. wagi ryzyka.

Członkowie IPS są zobligowani do przekazywania środków finansowych na rzecz funduszu pomocowego w IPS w wysokości nie niższej niż wartość obniżki, która wynikałaby z różnicy pomiędzy składką wyliczoną przez BFG dla banku należącego do IPS, a oszacowaną przez BFG wielkością składki, w przypadku gdyby bank ten nie uczestniczył w IPS.

Według MF, proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązanie nie zmniejsza obciążeń podmiotów należących do IPS z tytułu kosztów zapewnienia bezpieczeństwa depozytów, ponieważ następuje alokacja środków finansowych pomiędzy fundusz gwarancyjny banków administrowany przez BFG i fundusz pomocy w ramach IPS. Nowe przepisy w zakresie obligatoryjnej zniżki miałyby zastosowanie po raz pierwszy do składek, które będą wnoszone w 2020 r.

Ustawodawca proponuje, aby rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. (PAP Biznes)

tus/ gor/