Monnari zaktualizowało wartość nieruchomości, co może zwiększyć wynik finansowy netto o ok. 0,5 mln zł

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warszawa (PAP) - Monnari zaktualizowało wartość nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305 na dzień 31 grudnia 2019 r. - podała spółka w komunikacie. Monnari szacuje, że w konsekwencji wynik finansowy netto grupy ulegnie zwiększeniu o ok. 0,5 mln zł.

Obecna wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 101,2 mln zł (88 mln zł na dzień 31 grudnia 2019 r.), a udział Modern Profit (podmiotu zależnego Monnari) wynosi 70,8 mln zł (61,6 mln zł wcześniej).

"Powyższa wartość wynika z poniesionych nakładów budowlanych, ukończonych prac modernizacyjnych w kilku obiektach oraz z podpisania pierwszych umów najmu w zrewitalizowanych budynkach" - napisano.

Monnari podało, że decyzja o sporządzeniu operatu szacunkowego została podjęta z uwagi na przepisy rachunkowe (MSR 40), wymagające okresowej weryfikacji wartości godziwej wykazywanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej.

Z komunikatu wynika, że nieruchomość przy ul. Dąbrowskiego 4, która według stanu na 31 grudnia 2018 r. była kwalifikowana do nieruchomości inwestycyjnych, została w roku 2019 przeznaczona na magazyn na potrzeby grupy kapitałowej i w związku z tym została przekwalifikowana do środków trwałych, które nie podlegają wycenie w wartości godziwej. (PAP Biznes)

doa/ gor/