GTC ma umowę kredytową w wys. 130 mln euro na refinansowanie Galerii Jurajskiej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

13.02. Warsaw (PAP) - Spółka zależna GTC zawarła z Erste Group Bank oraz Raiffeisen Bank umowę kredytową w wysokości 130 mln euro, dotyczącą refinansowania Galerii Jurajskiej - podało GTC w komunikacie.

W komunikacie podano, że Galeria Jurajska jest zobowiązana płacić odsetki w wysokości stopy trzymiesięcznej EURIBOR, powiększonej o odpowiednią marżę.

Termin zapadalności kredytu przypada na 31 marca 2025 r. Kredyt będzie spłacany w ratach kwartalnych, a następnie w drodze spłaty jednorazowej pozostałej części kwoty głównej w terminie zapadalności. (PAP Biznes)

doa/ gor/