Zachwycał papieża surrealistów

60 lat temu wystawa Jerzego Tchórzewskiego podbiła Paryż. Teraz część jego dorobku można oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
https://www.rp.pl/Sztuka/200219673-Zachwycal-papieza-surrealistow.html