Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2020-02-14

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2020-02-14 - 2020-02-20

PIĄTEK, 14 LUTEGO

08:00 - Niemcy - PKB szacunek (IV/2019)

10:00 - GUS - Polska - PKB szybki szacunek (IV/2019)

10:00 - GUS - Polska - Wskaźnik CPI (1/2020)

11:00 - UE - Bilans handlowy (12/2019)

11:00 - UE - PKB - szacunek (IV/2019)

14:30 - USA - Sprzedaż detaliczna m/m (1/2020)

15:15 - USA - Produkcja przemysłowa m/m (1/2020)

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (wstępny) (2/2020)

16:00 - USA - Zapasy w biznesie m/m (12/2019)

PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO

00:50 - Japonia - PKB (szacunek) (IV/2019)

05:30 - Japonia - Produkcja przemysłowa (12/2019)

WTOREK, 18 LUTEGO

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (oczekiwania) (2/2020)

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (syt. bieżąca) (2/2020)

14:30 - USA - Wskaźnik Empire Manufacturing w okręgu Nowy Jork (2/2020)

- KNF - Posiedzenie KNF

ŚRODA, 19 LUTEGO

10:00 - UE - Stan rachunku obrotów bieżących (12/2019)

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (1/2020)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (1/2020)

10:00 - GUS - Polska: Dane dotyczące koniunktury konsumenckiej (2/2020)

10:30 - Wielka Brytania - CPI (1/2020)

11:00 - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców - Konferencja prasowa

Warszawa. Obrona Konstytucji Biznesu - sprawozdanie z działalności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców za rok 2019 i priorytety na 2020 rok.

11:00 - UE - Indeks ZEW (2/2020)

14:30 - USA - Indeks cen producentów PPI r/r (1/2020)

14:30 - USA - Liczba rozpoczętych budów (1/2020)

14:30 - USA - Liczba wydanych pozwoleń na budowę (1/2020)

20:00 - USA - Publikacja minutek z posiedzenia FOMC dot. polityki monetarnej

CZWARTEK, 20 LUTEGO

08:00 - Niemcy - Indeks zaufania Gfk (3/2020)

10:00 - GUS - Polska - Ceny Produkcji (PPI) (1/2020)

10:00 - GUS - Polska - Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (1/2020)

10:30 - Wielka Brytania - sprzedaż detaliczna (1/2020)

14:00 - NBP - Polska - Minutki z posiedzenia RPP (2019)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - USA - Wskaźnik Philadelphia Fed (2/2020)

16:00 - DG ECFIN - UE - Wskaźnik zaufania konsumentów (CCI - flash) (2/2020)

- MF - Przetarg zamiany obligacji skarbowych. MF sprzeda papiery OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129, a odkupi PS0420, OK0720, DS1020 i WZ0121.

- MF - Polska - Ministerstwo Finansów opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa (12/2019)

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)