Mo-Bruk chce wypłacić 3,51 zł dywidendy na akcję

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP) - Mo-Bruk chce przeznaczyć 12,33 mln zł z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 3,51 zł na akcję - wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na 3 marca.

Dzień dywidendy ustalono na 12 marca, a jej wypłatę na 19 marca 2020 r.

Jak podano, wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez spółkę w celu umorzenia w ilości 60 tys. sztuk.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ o kwestię przeznaczenia środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy zgłosił prezes spółki Józef Mokrzycki, który - zgodnie z ostatnim raportem kwartalnym - posiada akcje stanowiące 33,38 proc. ogólnej liczby głosów na WZA oraz 19,72 proc. udziału w kapitale zakładowym. Mokrzycki ma 702.642 akcji imiennych serii A oraz 1.837 akcji na okaziciela serii C.

Z zysku za 2018 r. spółka wypłaciła 2,71 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

doa/ ana/