Zysk netto sektora bankowego w '19 wzrósł o 12,5 proc. do 14,68 mld zł - KNF

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP) - Zysk netto sektora bankowego w 2019 roku wzrósł o 12,5 proc. do 14,68 mld zł - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie.

Według danych KNF, w grudniu ubiegłego roku wynik sektora sięgnął 185,4 mln zł.

Wynik banków z tytułu odsetek w 2019 roku wyniósł 49,22 mld zł, rosnąc 9,8 proc. rok do roku, a wynik z tytułu prowizji 13,33 mld zł, co oznacza wzrost o 8,3 proc.

Koszty działania banków w minionym roku wyniosły 34,84 mld zł, rosnąc 4,1 proc. rdr.

Wynik z rezerw i odpisów (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości i rezerwy) spadły w ubiegłym roku o 4,3 proc. do 9,02 mld zł. (PAP Biznes)

kuc/ ana/