Rząd w II kw. przygotuje projekt ustawy zakładający wypłatę 300 zł na wyprawkę szkolną - KPRM

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP) - Rząd w II kwartale przygotuje projekt ustawy zakładający wypłatę 300 zł na wyprawkę szkolną - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM.

Obecnie program ten realizowany jest na gruncie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów.

"Analogiczne rozwiązane przeniesione zostanie na grunt ustawy. Rodzinom przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie pieniężne dobry start wynoszące 300 zł na uczące się dziecko" - napisano.

Świadczenie dobry start przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwać będzie do ukończenia 24. roku życia.

Projektowane na gruncie ustawy świadczenie dobry start, tak samo jako obowiązujące obecnie świadczenie dobry start, nie będzie opodatkowane.

KPRM nie podał kosztu programu, ale w 2018 roku w rozporządzeniu powołującym program oszacowano jego koszt na 1,44 mld zł rocznie i 16 mld zł w 10 lat. (PAP Biznes)

map/ ana/