PKO BP BANKOWY OFE informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP) - PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z § 17 pkt 2 w zw. § 25 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 142, z późn. zm.), PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny ("Fundusz"), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, informuje, że w dniu wyceny 22 sierpnia 2019 r., nastąpiło i trwa nadal (tj. na dzień wyceny 13 lutego 2020 r.) nieumyślne naruszenie przez Fundusz zasad prowadzenia działalności lokacyjnej, poprzez naruszenie ograniczenia w zakresie lokowania aktywów otwartego funduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1906, z późn. zm.).

kom abs/