GROCLIN SA (3/2020) Podjęcie uchwały o likwidacji spółki zależnej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2020

Zarząd Groclin S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Groclin Wiring Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka"), podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia procesu likwidacji Groclin Wiring Spółka z o.o. Likwidacja prowadzona jest pod firmą Spółki z dopiskiem "w likwidacji". Na likwidatora Spółki został powołany dotychczasowy Prezes Zarządu Pan Andr, Gerstner.

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Groclin Wiring Spółka z o.o.

Rozwiązanie oraz wejście w proces likwidacji Groclin Wiring Spółka z o.o. wpisuje się w generalny trend reorganizacji i zmniejszenia aktywności Grupy Groclin na terytorium Polski. Likwidacja spowoduje przesunięcie działalności realizowanej przez Groclin Wiring Spółka z o.o. w struktury Groclin S.A. Docelowo, zakończenie działalności przez Groclin Wiring Spółka z o.o., spowoduje również obniżenie kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Groclin.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz