BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA (22/2020) Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 22/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok. Dane podano w załączonej tabeli w wersji porównawczej z wynikami za 2018 rok.

Ostateczne skonsolidowane dane finansowe za 2019 r. Emitent poda w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 r., którego publikacja przewidziana jest w dniu 20 marca 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz