ENERGA SA (9/2020) Informacja spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ENERGA SA (9/2020) Informacja spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. w sprawie zawieszenia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka "C"

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z 12 lipca 2018 roku i raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że Emitent powziął informację o:

- przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce ("Spółka"), realizującą budowę Elektrowni Ostrołęka "C" o mocy ok. 1000 MW ("Projekt"), generalnemu wykonawcy Kontraktu Budowa Elektrowni Ostrołęka "C" o mocy ok. 1000 MW z dnia 12 lipca 2018 r. ("Kontrakt") polecenia zawieszenia wykonywania całości prac związanych z Kontraktem, z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku,

- przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez Spółkę wykonawcy Umowy - Przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z dnia 4 października 2019 roku ("Kontrakt kolejowy") polecenia zawieszenia realizacji tego kontraktu z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku.

Powodem zawieszenia prac jest fakt zawieszenia finansowania Projektu, w konsekwencji zawarcia w dniu 13 lutego 2020 r. Porozumienia Dotyczącego Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka "C", pomiędzy Energa SA i Enea S.A. (o którym Emitent informował we wcześniejszym raporcie bieżącym nr 8/2020 z 13 lutego 2020 roku).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz