ENERGA SA (10/2020) Informacja o wpływie na wyniki Grupy Energa

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ENERGA SA (10/2020) Informacja o wpływie na wyniki Grupy Energa odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych Polskiej Grupy Górniczej S.A.

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2020

Zarząd Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2020 roku powziął informację o rozpoznaniu przez Polską Grupę Górniczą S.A. ("PGG") odpisu aktualizującego wartość posiadanych aktywów trwałych. W efekcie powyższego PGG w 2019 roku zanotowało stratę.

PGG jest ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa metodą praw własności, w związku z czym udział Grupy w powyższej stracie netto wyniesie -65 mln zł. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Pogorszy ono wynik netto Grupy Energa za 2019 rok bez wpływu na wynik EBITDA.

Dane finansowe Grupy Energa mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie w ostatecznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2019 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz