SERINUS ENERGY INC. (5/2020) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 5/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

W związku z wymogiem Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej [...] Kierownictwo SERINUS ENERGY plc ("Spółka", "Serinus") informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Canaccord Genuity Group Inc. z siedzibą w Vancouver w Kanadzie, przygotowane zgodnie z regulacjami AIM w Wielkiej Brytanii, o zmniejszeniu w dniu 12 lutego 2020 r. udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 10%.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Canaccord Genuity Group Inc. posiada obecnie 23.577.485 akcji Serinus uprawniających do wykonywania 9,87% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą stanu posiadania Canaccord Genuity Group Inc. posiadała 25.427.485 akcji Serinus uprawniających do wykonywania 10,64% ogólnej liczby głosów.

Kompletny łańcuch podmiotów kontrolowanych, za pośrednictwem których prawo głosu i/ lub instrumenty finansowe są faktycznie posiadane przez Canaccord Genuity Group Inc. to: Canaccord Genuity Group Inc., Canaccord Genuity Wealth Group Holdings Limited, Canaccord Genuity Wealth Group Holdings (Jersey) Limited, Canaccord Genuity Wealth Group Limited oraz Hargreave Hale Ltd.

Spółka przypomina, iż informacja o osiągnięciu przez Canaccord Genuity Group Inc. 10,64% głosów w Serinus została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi oryginalne zawiadomienie sporządzone w języku angielskim, przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz