FAST FINANCE SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2020) Złożenie aktualizacji planu restrukturyzacyjnego

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2020

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 14 lutego 2020 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych do akt sprawy o sygn. VIII GRu 1/19 aktualizację planu restrukturyzacyjnego Spółki zawierający test prywatnego wierzyciela oraz modyfikacje propozycji układowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz