6 tys. wniosków o zasiłek opiekuńczy

Osoba, która chce otrzymać zasiłek, powinna poinformować o tym swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub ZUS.
https://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty/303169909-Koronawirus-6-tys-wnioskow-o-zasilek-opiekunczy-na-dziecko.html