Wojsko pomoże objętym kwarantanną

Wojska Obrony Terytorialnej będą sprawdzały czy przestrzegana jest kwarantanna, pomogą też osobom objętym takim reżimem.
https://www.rp.pl/Wojsko/303169920-Wojsko-pomoze-objetym-kwarantanna.html