Tatar i Wspólnicy sp.k. doradcą prawnym w emisji obligacji i akcji Sfinks Polska S.A.

Kancelaria Tatar i Wspólnicy doradzała spółce Sfinks Polska S.A. w realizowanych w okresie październik 2019 r. – luty 2020 r. transakcjach emisji obligacji zamiennych serii A2 oraz emisji akcji serii L w związku z zamianą obligacji.
https://www.rp.pl/W-kancelariach/303169912-Tatar-i-Wspolnicy-spk-doradca-prawnym-w-emisji-obligacji-i-akcji-Sfinks-Polska-SA.html