PKO BP Bankowy OFE zszedł poniżej 5 proc. w akcjonariacie Elektrobudowy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

25.03. Warszawa (PAP) - PKO BP Bankowy OFE sprzedał 196 tys. akcji Elektrobudowy i zmniejszył zaangażowanie do 0,89 proc. kapitału zakładowego spółki - podała Elektrobudowa w komunikacie.

Transakcja została rozliczona 23 marca.

Przed sprzedażą akcji fundusz posiadał akcje dające 5,02 proc. udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Elektrobudowy. (PAP Biznes)

kuc/ osz/