Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

25.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 61,56 62,70 -1,82 2020-03-25

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 54,00 53,93 0,13 2020-03-25

NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 144,21 143,88 0,23 2020-03-25

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 66,13 66,74 -0,91 2020-03-25

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 233,56 233,15 0,18 2020-03-25

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 186,93 186,55 0,20 2020-03-25

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 168,60 169,15 -0,33 2020-03-25

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 120,46 121,57 -0,91 2020-03-25

NOVO FIO AKCJI 89,10 90,42 -1,46 2020-03-25

Subfundusz Generali Korona Dochodowy 225,45 225,49 -0,02 2020-03-25

Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,42 124,39 0,02 2020-03-25

Subfundusz Generali Korona Obligacje 366,83 366,66 0,05 2020-03-25

Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 195,38 193,13 1,17 2020-03-25

Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 169,66 170,16 -0,29 2020-03-25

Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 281,58 283,37 -0,63 2020-03-25

Subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu 118,30 110,33 7,22 2020-03-25

Subfundusz Generali Korona Akcje 149,94 153,00 -2,00 2020-03-25

Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 78,08 78,76 -0,86 2020-03-25

Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 77,40 78,07 -0,86 2020-03-25

Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 94,83 94,00 0,88 2020-03-25

Subfundusz Generali Akcje Turcja 40,63 40,09 1,35 2020-03-25

Subfundusz Generali Euro (EUR) 1182,73 1182,87 -0,01 2020-03-25

Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 111,47 111,53 -0,05 2020-03-25

Subfundusz SGB Bankowy 1154,55 1154,07 0,04 2020-03-25

MetLife FIO Akcji kat A 11,10 10,80 2,78 2020-03-24

MetLife FIO Akcji kat E 11,11 10,81 2,78 2020-03-24

MetLife FIO Akcji kat I 11,11 10,81 2,78 2020-03-24

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 15,27 15,12 0,99 2020-03-24

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 15,29 15,13 1,06 2020-03-24

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 15,28 15,13 0,99 2020-03-24

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,08 22,07 0,05 2020-03-24

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,08 22,08 0,00 2020-03-24

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,08 22,08 0,00 2020-03-24

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,18 6,05 2,15 2020-03-24

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 6,18 6,05 2,15 2020-03-24

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 6,19 6,05 2,31 2020-03-24

MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,48 17,48 0,00 2020-03-24

MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,48 17,48 0,00 2020-03-24

MetLife FIO Konserwatywny kat I 17,73 17,73 0,00 2020-03-24

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 7,33 6,94 5,62 2020-03-24

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 7,33 6,94 5,62 2020-03-24

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 7,33 6,94 5,62 2020-03-24

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 6,12 5,95 2,86 2020-03-24

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 6,12 5,96 2,68 2020-03-24

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 6,12 5,96 2,68 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 4,39 4,27 2,81 2020-03-24

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,88 7,88 0,00 2020-03-24

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 7,89 7,89 0,00 2020-03-24

MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,26 17,25 0,06 2020-03-24

MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,36 17,34 0,12 2020-03-24

MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,26 17,24 0,12 2020-03-24

MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,26 17,25 0,06 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,01 6,83 2,64 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 7,02 6,83 2,78 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 7,02 6,83 2,78 2020-03-24

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,46 15,46 0,00 2020-03-24

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,46 15,46 0,00 2020-03-24

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,46 15,45 0,06 2020-03-24

MetLife Sub Akcji NE kat A 5,74 5,47 4,94 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 9,53 9,26 2,92 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. USD A 2,25 2,17 3,48 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 9,54 9,26 3,02 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 6,96 6,59 5,61 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD A 1,64 1,55 6,19 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 6,97 6,60 5,61 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 6,96 6,59 5,61 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 6,68 6,30 6,03 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD A 1,57 1,48 6,61 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 6,65 6,27 6,06 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 6,67 6,28 6,21 2020-03-24

MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 12,64 12,56 0,64 2020-03-24

MetLife Sub Obligacji Świat. USD A 2,98 2,94 1,19 2020-03-24

MetLife Sub Obligacji Świat. E 12,64 12,56 0,64 2020-03-24

MetLife Sub Obligacji Świat. I 12,64 12,56 0,64 2020-03-24

MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 13,46 13,20 1,97 2020-03-24

MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD A 3,17 3,09 2,53 2020-03-24

MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 13,44 13,17 2,05 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 10,42 9,77 6,65 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Ameryk. A USD 2,46 2,29 7,24 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Ameryk. E 10,43 9,78 6,65 2020-03-24

MetLife Sub Akcji Ameryk. I 10,44 9,80 6,53 2020-03-24

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 9,10 8,68 4,84 2020-03-24

MetLife Sub Globalnych Innowacji I 9,12 8,70 4,83 2020-03-24

Metlife Sub Multistrategia A 8,65 8,56 1,05 2020-03-24

Metlife Sub Multistrategia E 8,65 8,56 1,05 2020-03-24

Metlife Sub Multistrategia I 8,65 8,56 1,05 2020-03-24

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac, A 5,46 5,18 5,41 2020-03-24

Metlife Sub Akcji Europejskich A 8,44 8,04 4,98 2020-03-24

Metlife Sub Akcji Europejskich E 8,45 8,04 5,10 2020-03-24

Allianz Sub Akcji Globalnych 94,88 92,54 2,53 2020-03-24

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 92,27 90,13 2,37 2020-03-24

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 79,26 78,05 1,55 2020-03-24

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 99,55 99,16 0,39 2020-03-24

Allianz Sub Konserwatywny 155,15 155,20 -0,03 2020-03-24

Allianz Sub Obligacji Globalnych 100,83 100,63 0,20 2020-03-24

Allianz Sub Obligacji Plus 168,53 169,27 -0,44 2020-03-24

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 150,49 149,92 0,38 2020-03-24

Allianz Sub Selektywny 66,01 64,08 3,01 2020-03-24

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 112,81 111,58 1,10 2020-03-24

Allianz Sub Surowców i Energii 71,84 68,61 4,71 2020-03-24

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 80,71 80,15 0,70 2020-03-24

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 92,62 91,53 1,19 2020-03-24

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 102,67 102,06 0,60 2020-03-24

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 95,44 94,39 1,11 2020-03-24

Allianz SFIO PIMCO Income 96,41 95,04 1,44 2020-03-24

Santander Akcji Polskich 22,78 22,16 2,80 2020-03-24

Santander Akcji Środkowej i Wsch, Europy 31,50 29,93 5,25 2020-03-24

Santander Platinum Dynamiczny 40,73 39,32 3,59 2020-03-24

Santander Platinum Stabilny 63,40 62,21 1,91 2020-03-24

Santander Obligacji Europejskich 79,75 79,05 0,89 2020-03-24

Santander Obligacji 22,99 22,86 0,57 2020-03-24

Santander Dłużny Krótkoterminowy 30,85 30,80 0,16 2020-03-24

Santander Akcji Spółek Wzrostowych 25,69 24,15 6,38 2020-03-24

Santander Stabilnego Wzrostu 28,77 28,35 1,48 2020-03-24

Santander Zrównoważony 24,58 24,02 2,33 2020-03-24

Santander Platinum Konserwatywny 64,97 64,52 0,70 2020-03-24

Santander Obligacji Korporacyjnych 59,44 59,33 0,19 2020-03-24

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 39,17 38,15 2,67 2020-03-24

Santander Prestiż Akcji Polskich 953,71 931,08 2,43 2020-03-24

Santander Prestiż Akcji ŚiW Europy 876,22 819,22 6,96 2020-03-24

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1462,08 1453,66 0,58 2020-03-24

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1263,31 1257,62 0,45 2020-03-24

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1102,02 1099,84 0,20 2020-03-24

Santander Prestiż Akcji Europejskich 913,94 935,46 -2,30 2020-03-24

Santander Prestiż Europejskich Sp. Dywidend. 766,33 796,08 -3,74 2020-03-24

Credit Agricole Akcyjny FIO 95,56 92,45 3,36 2020-03-24

Credit Agricole Dynamiczny Pol. FIO 160,53 157,19 2,12 2020-03-24

Credit Agricole Stabilnego Wzr. FIO 239,28 236,18 1,31 2020-03-24

Credit Agricole Dłużny Krótkotermin. FIO 133,34 133,11 0,17 2020-03-24

Credit Agricole Akcji Nowej Eur.FIO 70,50 67,09 5,08 2020-03-24

Aviva Globalnych Strategii 96,37 95,49 0,92 2020-03-24

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 106,57 100,42 6,12 2020-03-24

Aviva Investors Dochodowy 107,39 107,36 0,03 2020-03-24

Aviva Investors Dłużnych Papierów Kor. 129,96 130,14 -0,14 2020-03-24

Aviva Investors Europejskich Akcji 60,10 56,63 6,13 2020-03-24

Aviva Investors Globalnych Akcji 89,02 85,16 4,53 2020-03-24

Aviva Investors Kapitał Plus 166,43 164,88 0,94 2020-03-24

Aviva Investors Małych Spółek 111,38 107,57 3,54 2020-03-24

Aviva Investors Niskiego Ryzyka 184,03 183,55 0,26 2020-03-24

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 125,08 120,07 4,17 2020-03-24

Aviva Investors Obligacji 247,41 244,91 1,02 2020-03-24

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 160,40 158,40 1,26 2020-03-24

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 82,02 79,66 2,96 2020-03-24

Aviva Investors Polskich Akcji 341,45 325,23 4,99 2020-03-24

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 107,24 107,25 -0,01 2020-03-24

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 245,83 241,43 1,82 2020-03-24

Aviva Investors Zrównoważony 106,05 103,24 2,72 2020-03-24

GAMMA (kat. A) 259,95 259,41 0,21 2020-03-24

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) 67,84 66,92 1,37 2020-03-24

GAMMA Akcyjny (kat. A) 63,87 62,24 2,62 2020-03-24

GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) 141,86 141,62 0,17 2020-03-24

GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) 246,41 245,28 0,46 2020-03-24

GAMMA PLUS (kat. A) 193,54 193,06 0,25 2020-03-24

GAMMA Stabilny (kat. A) 231,84 229,19 1,16 2020-03-24

mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) 171,76 171,79 -0,02 2020-03-24

SIGMA Obligacji Plus (kat. A) 106,16 105,74 0,40 2020-03-24

PKO Obligacji Skarbowych 2156,28 2154,19 0,10 2020-03-24

PKO Papierów Dłużnych Plus 173,66 173,44 0,13 2020-03-24

PKO Papierów Dłużnych USD 120,14 120,52 -0,32 2020-03-24

PKO Obligacji Długoterminowych 218,22 217,63 0,27 2020-03-24

PKO Stabilnego Wzrostu 141,67 139,37 1,65 2020-03-24

PKO Strategicznej Alokacji 78,99 76,88 2,74 2020-03-24

PKO Zrównoważony 110,97 108,48 2,30 2020-03-24

PKO Akcji Plus 60,69 59,01 2,85 2020-03-24

PKO Akcji Nowa Europa 85,32 80,76 5,65 2020-03-24

PKO Akcji Małych i Śred, Spółek 187,65 184,50 1,71 2020-03-24

PKO Surowców Globalny 106,59 94,68 12,58 2020-03-24

PKO Technologii i Innowacji Globalny 240,85 224,45 7,31 2020-03-24

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 151,26 137,45 10,05 2020-03-24

PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 68,16 63,58 7,20 2020-03-24

PZU Akcji KRAKOWIAK 55,83 54,78 1,92 2020-03-24

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 29,05 28,59 1,61 2020-03-24

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 169,86 159,16 6,72 2020-03-24

PZU Akcji Rynków Wschodzących 95,34 87,88 8,49 2020-03-24

PZU Akcji Spółek Dywidendowych 68,64 67,13 2,25 2020-03-24

PZU Aktywny Akcji Globalnych 44,97 44,81 0,36 2020-03-24

PZU Dłużny Aktywny 53,44 53,13 0,58 2020-03-24

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 105,40 105,98 -0,55 2020-03-24

PZU FIO Ochrony Majątku 61,87 61,87 0,00 2020-03-24

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50,46 50,25 0,42 2020-03-24

PZU Medyczny 60,09 56,45 6,45 2020-03-24

PZU Obligacji Krótkoterminowych 79,26 79,11 0,19 2020-03-24

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 167,04 166,24 0,48 2020-03-24

PZU SEJF+ 65,85 65,74 0,17 2020-03-24

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 109,16 108,07 1,01 2020-03-24

PZU Zrównoważony 57,13 56,25 1,56 2020-03-24

SUPERFUND AKCJI EUR 100,44 99,00 1,45 2020-03-24

SUPERFUND AKCJI 462,48 451,16 2,51 2020-03-24

SUPERFUND AKCJI USD 109,02 105,77 3,07 2020-03-24

SUPERFUND AKCYJNY 58,15 56,75 2,47 2020-03-24

SUPERFUND ALTERNATYWNY 81,36 74,39 9,37 2020-03-24

SUPERFUND GoldFund EUR 114,39 109,92 4,07 2020-03-24

SUPERFUND GoldFund 526,71 500,92 5,15 2020-03-24

SUPERFUND GoldFund USD 124,16 117,44 5,72 2020-03-24

SUPERFUND GoldFuture EUR 145,54 140,91 3,29 2020-03-24

SUPERFUND GoldFuture PLN 670,13 642,15 4,36 2020-03-24

SUPERFUND GoldFuture USD 157,97 150,55 4,93 2020-03-24

SUPERFUND GREEN EURO 201,64 203,20 -0,77 2020-03-24

SUPERFUND GREEN 928,41 926,02 0,26 2020-03-24

SUPERFUND GREEN USD 218,86 217,10 0,81 2020-03-24

SUPERFUND OBLIGACYJNY 113,12 113,08 0,04 2020-03-24

SUPERFUND RED EURO 105,62 106,86 -1,16 2020-03-24

SUPERFUND RED 486,31 486,98 -0,14 2020-03-24

SUPERFUND RED USD 114,64 114,17 0,41 2020-03-24

SUPERFUND Sharpe Parity Ucits 99,96 99,96 0,00 2020-03-24

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 366,87 370,42 -0,96 2020-03-24

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1689,22 1688,06 0,07 2020-03-24

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 398,20 395,76 0,62 2020-03-24

SUPERFUND Spokojna Inwestycja 118,69 118,62 0,06 2020-03-24

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,53 16,67 -0,84 2020-03-24

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 76,13 75,97 0,21 2020-03-24

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 17,95 17,81 0,79 2020-03-24

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,30 16,43 -0,79 2020-03-24

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 75,06 74,89 0,23 2020-03-24

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 17,69 17,56 0,74 2020-03-24

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,57 16,71 -0,84 2020-03-24

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 76,30 76,13 0,22 2020-03-24

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 17,99 17,85 0,78 2020-03-24

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 22,45 22,63 -0,80 2020-03-24

SUPERFUND TREND Podstawowy 103,35 103,11 0,23 2020-03-24

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,36 24,17 0,79 2020-03-24

SUPERFUND Ucits Green EUR 96,20 95,99 0,22 2020-03-24

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 102,70 100,15 2,55 2020-03-24

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP PAPIERÓW DŁUŻNYCH 136,06 135,70 0,27 2020-03-24

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 131,25 130,00 0,96 2020-03-24

ESALIENS Konserwatywny (A) 279,73 279,46 0,10 2020-03-24

ESALIENS Obligacji (A) 305,60 304,11 0,49 2020-03-24

ESALIENS Senior FIO (A) 273,26 269,23 1,50 2020-03-24

ESALIENS Strateg (A) 175,99 168,68 4,33 2020-03-24

ESALIENS Akcji (A) 262,78 249,96 5,13 2020-03-24

MILLENNIUM Akcji Sub 140,45 136,23 3,10 2020-03-24

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 128,98 126,16 2,24 2020-03-24

MILLENNIUM Dynamicznych Sp. Sub 70,28 68,38 2,78 2020-03-24

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 109,63 109,24 0,36 2020-03-24

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny Sub 183,05 182,90 0,08 2020-03-24

MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 130,55 129,25 1,01 2020-03-24

Noble Fund Akcji 85,07 82,21 3,48 2020-03-24

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 64,47 60,44 6,67 2020-03-24

Noble Fund Global Return 84,11 76,69 9,68 2020-03-24

Noble Fund Konserwatywny 146,34 145,94 0,27 2020-03-24

Noble Fund Mieszany 128,98 126,19 2,21 2020-03-24

Noble Fund Obligacji 118,90 117,76 0,97 2020-03-24

Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 126,57 121,79 3,92 2020-03-24

Noble Fund Timingowy 104,89 96,58 8,60 2020-03-24

Noble Fund Africa and Frontier 36,27 33,53 8,17 2020-03-24

Noble Fund Strategii Dłużnych 99,76 99,76 0,00 2020-03-24

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 98,87 94,84 4,25 2020-03-24

QUERCUS Global Growth 91,48 85,56 6,92 2020-03-24

QUERCUS Agresywny 112,40 110,84 1,41 2020-03-24

QUERCUS lev 25,94 24,10 7,63 2020-03-24

QUERCUS Global Balanced 133,80 134,60 -0,59 2020-03-24

QUERCUS Stabilny 98,07 97,71 0,37 2020-03-24

QUERCUS Gold 61,55 57,27 7,47 2020-03-24

QUERCUS Ochrony Kapitału 152,87 153,03 -0,10 2020-03-24

QUERCUS Obligacji Skarbowych 79,07 78,59 0,61 2020-03-24

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 73,68 73,77 -0,12 2020-03-24

QUERCUS short 92,78 95,91 -3,26 2020-03-24

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 191,06 198,18 -3,59 2020-03-23

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 152,01 154,63 -1,69 2020-03-23

SKARBIEC TOP Brands 145,59 145,32 0,19 2020-03-23

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 35,99 35,97 0,06 2020-03-23

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 133,09 133,04 0,04 2020-03-23

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 171,72 170,77 0,56 2020-03-23

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 96,34 100,24 -3,89 2020-03-23

SKARBIEC Konserwatywny 354,36 354,15 0,06 2020-03-23

SKARBIEC Market Neutral 137,60 135,85 1,29 2020-03-23

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 90,60 92,86 -2,43 2020-03-23

SKARBIEC Obligacja 334,16 332,55 0,48 2020-03-23

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 121,39 122,78 -1,13 2020-03-23

SKARBIEC Rynków Surowcowych 28,34 29,15 -2,78 2020-03-23

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 118,46 113,89 4,01 2020-03-23

SKARBIEC III Filar 167,39 169,49 -1,24 2020-03-23

SKARBIEC Waga 234,15 238,35 -1,76 2020-03-23

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

 

amp/ abs/