Organizacje sektora teleinformatycznego apelują do rządu o ułatwienia w zw. z epidemią

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

25.03. Warszawa (PAP) - PIIT, KIGEiT, KIKE i PIKE apelują do rządu o wprowadzenia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej regulacji umożliwiających dostęp do nieruchomości w celu napraw urządzeń telekomunikacyjnych oraz ułatwienia procesu inwestycyjnego - podały organizacje w komunikacie prasowym. W ocenie zrzeszeń, brak takich rozwiązań stanowi ryzyko dla działania infrastruktury telekomunikacyjnej.

"Sygnalizujemy, że w obecnej sytuacji poważne awarie sprzętu technicznego, niedostępność lokalizacji, w których znajdują się nasze urządzenia czy wystąpienie katastrof naturalnych, a nawet zwykłe przecięcie linii w wyniku błędów ludzkich mogą faktycznie okazać się o wiele trudniejsze lub nawet niemożliwe do szybkiego usunięcia" - napisano w dokumencie, skierowanym m.in. do części członków rządu: minister rozwoju, ministra cyfryzacji oraz szefów resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej.

"Skala skutków takich zdarzeń jest trudna do wyobrażenia i niewątpliwie może bardzo istotnie wpływać na dzisiejsze warunki funkcjonowania bardzo wielu osób, instytucji ochrony zdrowia, służb czy administracji publicznej" - dodano.

W związku z tymi zagrożeniami, sygnatariusze apelu postulują wprowadzenie szczególnych regulacji umożliwiających dostęp do nieruchomości podmiotów trzecich w celu dokonywania koniecznych napraw i serwisu urządzeń lub infrastruktury, niezbędnych dla utrzymania lub przywrócenia ciągłości działania sieci, z zapewnieniem asysty policjantów.

"Rozwiązania te mogłyby być stosowane w przypadku braku innej możliwości dostępu do urządzeń i infrastruktury i byłyby realizowane z maksymalnym możliwym poszanowaniem praw właściciela nieruchomości" - dodano.

Organizacje branżowe oceniły również, że obecnie niemożliwe staje się wykonywanie działań inwestycyjnych i obsługi sieci.

"Kluczowe ograniczenia w tym zakresie wynikają przede wszystkim z ograniczonej dostępności nieruchomości, w których posadowione są urządzenia i infrastruktura telekomunikacyjna. Po drugie istotnym ograniczeniem są przepisy prawa, które w sposób szczegółowy i rygorystyczny określają warunki realizacji inwestycji związanych z prowadzeniem robót budowlanych" - napisano.

Autorzy dokumentu chcą wprowadzenia wyjątkowego trybu realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, który zapewni możliwość niezbędnej rozbudowy sieci oraz wykonywanie bieżących działań dla utrzymania ciągłości działania.

"Inwestor powinien mieć jednocześnie uprawnienie do uzyskania w bardzo szybkiej procedurze prowadzonej przed jednym organem (np. GINB) zgody na wykonanie i użytkowanie inwestycji, a następnie uzupełnienia klasycznej ścieżki inwestycyjnej w celu dalszego użytkowania obiektu" - dodano.

Oceniono również, że specjalnie rozwiązania powinny dotyczyć także innych branż, tj. elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa oraz wodociągów i kanalizacji, od których - jak dodano - w dużej mierze zależy sprawne funkcjonowanie sektora telekomunikacyjnego. (PAP Biznes)

kuc/ asa/