PFR będzie mógł nabuwac akcje z obecnego kapitału zakładowego firm - KPRM

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP) - Polski Fundusz Rozwoju będzie mógł nabuwac akcje z obecnego kapitału zakładowego firm - taka zmiane przewiduje zmiana ustawy o systemie instytucji rozwoju.

"W związku z rozprzestrzeniam się wirusa COVID-19 istnieje potrzeba sprawnego wdrażania wsparcia finansowego dla podmiotów, w szczególności przedsiębiorców, dotkniętych skutkami tego wirusa. W celu zapewnienia efektywnej realizacji takiego wsparcia konieczne jest poszerzenie możliwości finansowania i spektrum działań, które może podejmować Polski Fundusz Rozwoju" - napisano.

Zmiany w ustawie o systemie instytucji rozwoju zakładają rozszerzenie możliwości finansowania i zakresu działania PFR, w tym również przez realizację programów rządowych służących usuwaniu skutków epidemii COVID-19.

Proponuje się zmianę wybranych przepisów w taki sposób, aby jednoznacznie oddzielić działalność komercyjną PFR od działalności zlecanej przez instytucje administracji publicznej.

"Usuwa się także inne ograniczenia wynikające z dotychczasowych przepisów, np. przez dopuszczenie udzielania finansowania przedsiębiorcom nie tylko w formie obejmowania akcji lub udziałów (czyli nowo wyemitowanych), ale także przez ich nabycie (tj. z obecnego kapitału zakładowego). Temu samemu celowi służy wyodrębnienie przepisów o udzielaniu za pośrednictwem PFR pomocy publicznej" - napisano. (PAP Biznes)

map/