Kalendarium rynku NewConnect 2020-03-26

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Kalendarium rynku NewConnect 2020-03-26 - 2020-04-01

CZWARTEK, 26 MARCA

- QUARTICON - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 50.556 akcji serii B, 17 akcji serii C, 16.100 akcji serii F zwykłych na okaziciela spółki QUARTICON S.A.

PONIEDZIAŁEK, 30 MARCA

09:00 - CMI - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Wrocław. W sprawie zmiany statutu spółki.

11:00 - METROPOLIS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Kraków. W sprawie podjęcie uchwały o wycofaniu akcji z obrotu na rynku NC, umożenia akcji własnych oraz obniżenia kapiału zakładowego spółki

12:30 - JWA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji

- CDA - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,70 PLN na akcję.

WTOREK, 31 MARCA

11:00 - IFM - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Katowice. W sprawie zmiany statutu spółki w zakresie zmiany firmy spółki, siedziby spółki

11:00 - METROPOLIS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Kraków. W sprawie o wycofaniu akcji z obrotu na rynku NewConnect, umorzenia akcji

12:00 - VCP - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. cd NWZA z 23.03.2020 r.

- CDA - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,70 PLN na akcję.

(PAP)