KNF oczekuje, że banki i ubezpieczyciele zatrzymają cały wypracowany w poprzednich latach zysk (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że w związku z epidemią banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku - poinformowała w komunikacie KNF.

"Z uwagi na obecną sytuację zw. z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekujemy, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku" - powiedział cytowany w komunikacie przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

"Oczekujemy także niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej" - dodał.

Przewodniczący podał, że wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez zatrzymanie całości zysku jest w ocenie nadzoru konieczne dla zwiększenia możliwości skutecznego reagowania banków i zakładów ubezpieczeń na obecne i przyszłe zagrożenia oraz bezpiecznego kontynowania podstawowej działalności.

W grudniu 2019 roku KNF przedstawiła ogólne kryteria wypłaty dywidendy dla banków komercyjnych w 2020 roku, które okazały się zgodne ze stanowiskiem KNF z 2018 roku dotyczącym polityki dywidendowej w perspektywie średnioterminowej.

Komisja uznała, że banki chcące wypłacić do 75 proc. zysku na dywidendę muszą mieć wskaźnik Tier1 nie niższy niż wymagane minimum, podwyższony o dodatkowy bufor w wysokości 1,5 p.p. Komisja dopuściła możliwość przeznaczenia całego zysku na dywidendę.

Na początku 2020 roku KNF powysyłał bankom indywidualne zalecenia dotyczące polityki dywidendowej z zysku za 2019 r. (PAP Biznes)

seb/ ana/