KRYNICKI RECYKLING SA (3/2020) Podpisanie aneksu nr 11 do umowy o pełnienie funkcji animatora

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2020

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 marca 2020 roku otrzymał podpisany przez Trigon Dom Maklerski S.A. Aneks nr 11 do umowy o pełnienie dla akcji Krynicki Recykling S.A. funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. O zawarciu wyżej wymienionej umowy Emitent informował w ESPI nr 31/2015, ESPI nr 8/2016, ESPI 23/2016, ESPI 33/2016, 42/2016, ESPI 5/2017, ESPI 16/2017, ESPI 6/2018, ESPI 17/2018, ESPI 7/2019 oraz 23/2019.

Na mocy niniejszego aneksu wydłużony został okres obowiązywania umowy z dnia 31 marca 2020 roku do dnia 30 września 2020. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz