BUMECH SA (10/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 10/2020

BUMECH S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu od Pana Marcina Tomasza Sutkowskiego - jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Bumech S.A. (Prezes Zarządu Emitenta) - powiadomień o transakcjach,

o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR dotyczących nabycia akcji Emitenta.

Zgodnie z pierwszym zawiadomieniem, Pan Marcin Sutkowski w dniu 18.03.2020 roku nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) łącznie 610 sztuk akcji Bumech S.A. wg specyfikacji: a) 150 akcji po 1,91 zł każda, b) 456 akcji po 1,92 zł każda, c) 4 akcje po 1,938 zł każda.

Drugie zawiadomienie informuje o transakcji nabyciu w dniu 19.03.2020 roku na GPW 200 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 1,90 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz