BRASTER SA (51/2020) Informacja o transakcjach dokonanych przez

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

BRASTER SA (51/2020) Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 51/2020

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 26 marca 2020 r. otrzymał od Pana Dariusza Karolaka - Prezesa Zarządu - zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych w dniu 24 marca 2020 r.

Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz