ARTERIA SA (9/2020) Informacja o wyborze spółki zależnej na dostawcę

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ARTERIA SA (9/2020) Informacja o wyborze spółki zależnej na dostawcę usług TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. we Wrocławiu.

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2020

Zarząd Arteria S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym powziął wiadomość o wyborze Gallup Arteria Management Sp. z o. o. Sp.k. (spółka zależna od Spółki) na dostawcę usług Contact Center na lata 2020-2022 w ramach dwóch obszarów: świadczenie obsługi klientów oraz oświadczenie sprzedaży produktów.

Należy zaznaczyć, iż Gallup Arteria Management Sp. z o. o. Sp.k. została wybrana jako jeden z dostawców przedmiotowych usług dla Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. we Wrocławiu, w związku z tym przychody będą niższe od osiągniętych w ramach dotychczasowej współpracy między stronami.

Wolumen ruchu przyznany ostatecznie Gallup Arteria Management Sp. z o. o. Sp.k., będzie wskazywać przyszła umowa. Niemniej jednak Zarządu Spółki szacuje, iż przychody z tego tytułu mogą osiągnąć wartość, która w dalszym ciągu będzie istotna dla przyszłych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz