KREDYT INKASO SA (5/2020) Informacja o odwołaniu Zgromadzenia

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

KREDYT INKASO SA (5/2020) Informacja o odwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 5/2020

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 10 marca 2020 r. dotyczącego informacji o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. informuje, iż ze względu na wdrożenie nowych ograniczeń dotyczących zgromadzeń publicznych wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 nie jest możliwe przeprowadzenie zgromadzeń obligatariuszy, stąd Spółka zmuszona jest do odwołania Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 zaplanowanych na dzień 2 kwietnia 2020r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz