MIRACULUM SA (15/2020) Wykreślenie zastawów rejestrowych z Rejestru Zastawów

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 15/2020

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego o numerze 2499300 ustanowionego na wierzytelności pieniężnej oraz o wykreśleniu zastawu rejestrowego o numerze 2498082 ustanowionego na zbiorze praw z rejestracji znaku towarowego "JOKO".

Powyższe zastawy zostały ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności Banku Zachodniego WBK z siedzibą we Wrocławiu (obecnie Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie), wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2016, a o spełnieniu warunków zawieszających wejście umowy w życie - raportem bieżącym nr 19/2016.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu rejestrowego o numerze 2499300 wynosiła 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu rejestrowego o numerze 2498082 wynosiła 17.175.000,00 (siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

Wykreślenie zastawów rejestrowych nastąpiło w związku z całkowitą spłatą kredytu inwestycyjnego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 107/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz