MBANK SA (15/2020) Zmiana projektu Uchwały nr 3 XXXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 27 marca 2020 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 15/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z 28 lutego 2020 roku i raportu bieżącego nr 11/2020 z 10 marca 2020 roku, Zarząd mBanku S.A. informuje o zmianie projektu Uchwały nr 3 XXXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2020 roku w związku Uchwałą Zarządu podjętą w dniu 26 marca 2020 roku.

Treść zmienionego projektu uchwały nr 3 XXXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2020 roku wraz z uzasadnieniem Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Uchwała Zarządu zostanie przedłożona do oceny Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz