POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (15/2020) Wydłużenie terminu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (15/2020) Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów oraz zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 15/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

PKN ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o wydłużeniu do dnia 22 kwietnia 2020 roku terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku, ogłoszonym przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2019 roku ("Wezwanie").

Ponadto w treści Wezwania wprowadzone zostały zmiany związane ze zmianą miejsca przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu został wydłużony z uwagi na zaistniałe uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania do pierwotnego dnia zakończenia przyjmowania zapisów, tj. do 9 kwietnia 2020 roku.

Pełna treść komunikatu w sprawie wydłużenia terminu przyjmowania zapisów oraz zmiany treści Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Patrz także raporty bieżące: nr 44/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz 43/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz