ELEKTROBUDOWA SA (27/2020) Odstąpienie od umowy przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 27/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2020 dotyczącego not obciążeniowych wystawionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. [ENEA Operator], Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 26 marca 2020 roku Spółka otrzymała od ENEA Operator, datowane na dzień 24 marca 2020 roku pisma zawierające odstąpienia od umów wraz z naliczeniem kar umownych oraz wezwaniami do zapłaty dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na rzecz ENEA Operator.

Otrzymane w dniu dzisiejszym noty obciążeniowe z tytułu naliczenia kar umownych w łącznej wysokości ok. 12,7 mln zł oraz odstąpienia od umów dotyczą zadań inwestycyjnych wskazanych w ww. raporcie bieżącym z wyłączeniem jednak kontraktu pn: "Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą".

Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu umów od których odstąpiła ENEA Operator wynosi netto ok. 53,0 mln zł, natomiast wartość prac zrealizowanych przez Emitenta obejmuje łącznie 16,8 mln zł.

Spółka przeanalizuje zasadność oraz skuteczność złożonych przez ENEA Operator odstąpień w świetle postanowień każdej z poszczególnych umów, stanu faktycznego oraz z uwzględnieniem ogłoszonej wobec Spółki upadłości. Informacje nt. stanowiska Spółki oraz istotnych działań podejmowanych w związku z otrzymanymi pismami Spółka przekaże osobnym raportem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz