NORTH COAST SA (10/2020) Otrzymanie zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu spółki North Coast S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 10/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

North Coast S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki Castelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, posiadającej wraz z Nuova Castelli S.p.A. z siedzibą w Reggio Emilia, Włochy 2.365.461‬ akcji, dających łącznie 3.365.461 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Spółki.

Jednocześnie Emitent przekazuje treść otrzymanego zgłoszenia w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz