ENERGA SA (24/2020) Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 24/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energa SA ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, informuje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA, o którym Zarząd informował w Raporcie bieżącym nr 22/2020, z dnia 21 kwietnia 2020 r., godz. 12.00 na dzień 22 kwietnia, godz. 10.00, jednocześnie pozostawiając miejsce i porządek obrad bez zmian.

Zmiana terminu wynika z przyczyn organizacyjnych.

Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA dokonane na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz