URSUS SA W RESTRUKTURYZACJI (32/2020) Informacja dot. spółki zależnej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 32/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 4 marca 2020r. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż Emitent (jako sukcesor URSUS BUS S.A.) otrzymał z Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy postanowienie, w którym Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego wobec URSUS BUS S.A. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że wnioskodawca cofnął wniosek o otwarcie wobec spółki postępowania sanacyjnego i wobec poparcia tego wniosku przez spółkę postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego podlegało umorzeniu.

Emitent zaznacza, że na skutek połączenia, o którym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 30/2020 z dnia 13 marca 2020r. przejęta spółka została objęta prowadzonym wobec URSUS S.A. przyspieszonym postępowaniem układowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz