URSUS SA W RESTRUKTURYZACJI (33/2020) Otrzymanie korespondencji z Gminy Miasta Szczecin

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 33/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 23 stycznia 2019r. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 26 marca 2020r. Emitent (jako sukcesor URSUS BUS S.A.) otrzymał od Gminy Miasto Szczecin (Zamawiającego) pismo, którym rozwiązano umowę zawartą przez Konsorcjum URSUS BUS, w skład którego wchodzą Ursus BUS S.A. z siedzibą w Lublinie oraz Przedsiębiorstwo Filialne "Zakład samochodowy Nr 1" Publiczna Spółka Akcyjna "Kompania Samochodowa Bogdan Motors" - spółka prawa ukraińskiego, z siedzibą w Łucku (Ukraina) na dostawę 11 autobusów niskopodłogowych, zeroemisyjnych, z napędem elektrycznym, jednoczłonowych do Gminy Miasta Szczecin (umowy z dnia 23 stycznia 2019r.). Zamówienie z rozwiązanej umowy nie zostało zrealizowane. Jednocześnie w ww. piśmie Zamawiający obciążył Konsorcjum URSUS BUS karą umowną w wysokości 1 980 000 zł brutto za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Spółka podejmie działania, aby zminimalizować negatywny wpływ zaistniałych okoliczności na jej działalność.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz