ENERGA SA (25/2020) Zaktualizowane projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 25/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 oraz raportu bieżącego nr 24/2020, Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść zaktualizowanych w zakresie daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na dzień 22 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro, w Sali Olivia Sky Club. Wyżej wymienione projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz