SERINUS ENERGY INC. (8/2020) Otrzymanie zwolnienia od spełniania kowenantów

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 8/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ("Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że zgodnie z zapowiedzią przekazaną w zbadanym rocznym sprawozdaniu finansowym, Spółka otrzymała od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") oficjalne zwolnienie za okres do 31 marca 2020 r. z wymogu utrzymania wskaźnika pokrycia obsługi długu na poziomie wymaganym przy Kredycie Zamiennym.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz