Wyniki Getin Noble Banku w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wyniki Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

<TAB>

w mln zł 1Q2020 konsensus różnica

PAP

Wynik odsetkowy 284,6 288,0 -1,2%

Wynik z prowizji 10,8 19,5 -44,6%

Koszty ogółem 273,9 262,3 4,4%

Saldo rezerw -171,9 -157,4 9,2%

Wynik netto -109,6 -93,8 16,9%

1Q2020 1Q2019 różnica 4Q2019 różnica

w mln zł rdr kdk

Wynik odsetkowy 285 221 29% 233 22%

Wynik z prowizji 11 12 -8% 22 -50%

Koszty ogółem 274 299 -8% 201 36%

Saldo rezerw -172 -100 72% -94 82%

Wynik netto -110 -160 -31% -245 -55%

</TAB>

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

seb/